TwitterLinkedIn

Visie en missie


Adcodia heeft zicht gespecialiseerd in het verstrekken van bedrijfseconomische informatie op regelmatige basis van eerstelijns zorg praktijken. Praktijken, van waaruit zorg in welke vorm dan ook rechtstreeks aan de patiënt wordt geleverd. Dat kan farmaceutische zorg (apotheken) zijn, huisartsenzorg of paramedische zorg. Vaak wordt rechtstreeks met zorgverzekeraars afgerekend door logistieke programmatuur, waarbij binnen die programmatuur het borgen van de zorg voorop staat, terwijl de financiële afhandeling daarvan meestal een lagere prioriteit heeft. 

In een steeds wijzigende markt, waarin niet de gewenste marktwerking, maar de combinatie van overheid en zorgverzekeraar domineren, heeft de zorgverlener beperkte commerciële mogelijkheden, waardoor blijkt dat managen van de eigen onderneming in financieel opzicht steeds belangrijker wordt. En bij die toenemende behoefte aan snelle en correcte informatie is de praktijk genoodzaakt daarvoor eveneens in toenemende mate een budgettair standpunt te moeten innemen. Hoe waardevol informatie ook is, de verhouding tussen te leveren informatie en de daarvoor op te offeren vergoeding dient in balans te zijn en te blijven. Welke ontwikkelingen de toekomst ook zal brengen. 

Als vooraanstaand innoverend bekend staande onderneming heeft Adcodia zich gericht op het gebruik maken van informatie, die er toch als is (in logistieke systemen) om van daaruit de administratie zo veel mogelijk te voeden met als doel daar de basis te vinden voor actuele informatie uit uw eigen boekhouding. Door zoveel als mogelijk gebruik te maken van automatisering en diverse applicaties met elkaar te laten samenwerken kan voor een redelijk tarief een optimaal en compleet product geleverd worden. En daar waar automatisering natuurlijk altijd te kort zal schieten als het gaat om persoonlijke interpretatie van informatie is het de specialisatie in uw branche, waarmee Adcodia borgt om u met deskundige hulp terzijde te kunnen staan bij het maken van beleid, waarmee u uw onderneming naar optimaal rendement leidt. 

Adcodia is eerstelijns zorgverleners van dienst door hen te “ontzorgen”! Onder het motto: 


Onze inzet zal continue gericht blijven op steeds meer en verder definiëren en automatiseren van processen, waardoor de dienstverlening steeds completer, sneller en betaalbaarder zal worden. En daarvoor wordt intensief samengewerkt (en ook geautomatiseerd informatie uitgewisseld) met (producenten van) logistieke systemen binnen de eerstelijns zorg, zoals CGM Nederland (Aposys, HetHis en MIRA, gebundeld in het toekomstige CGM Apotheek en CGM Huisarts), Pharma Partners (Pharmacom en Medicom), Caresoft (FarmaSys), IntraMed en Calculus Software (VIP).

 

Team Adcodia

 

Adcodia B.V. is sedert 2004 onafhankelijk aanbieder van een breed assortiment van diensten
aan onze doelgroep.  De werknemers van Adcodia zijn gespecialiseerd in de branche en hebben
een op hun functie toegespitste achtergrond.

U vindt bij ons niet alleen financieel, bedrijfseconomisch, fiscaal en ICT specialisme
maar Adcodia heeft bijvoorbeeld ook apothekersassistenten in vaste dienst.